Krav på förare inom motorsport och motorshower

Om man vill köra bil eller motorcykel i ett race eller kanske inom en motorshow måste man självklart kunna hantera det fordon man vill köra. Det skadar inte att vara en duktig förare. Speciellt inom motorshower är det en fördel om man kan något extra och inte är rädd för att sticka ut med sin körning. Men det finns också en del andra krav föraren måste uppfylla.

 

Utseendet spelar mindre roll

När det gäller förarens utseende är det ofta ingen som bryr sig om det speciellt mycket. Om man genomgår en behandling mot håravfall kan det dock vara lite svårt att ha hjälm och annan säkerhetsutrustning på sig. Om det går är det dock inget hinder från att köra. Det spelar ingen roll vilken frisyr man har som förare så länge säkerheten inte sätts ur spel.

Avgifter ska vara betalade

 

Både inom motorsport och inom motorshower måste föraren ha pengar nog att kunna betala eventuella avgifter, försäkringar med mera. Många förare sponsras med de här sakerna och behöver alltså inte tänka på avgifterna.

Föraren ska ha säkerhetsutrustning

Ett krav som ställs på föraren är att denna alltid ska ha säkerhetsutrustning på sig under loppen eller uppvisningen. Om föraren av någon anledning inte kan ha sin utrustning blir denna ofta förbjuden att köra, i alla fall när det gäller seriösa tävlingar och shower. Den säkerhetsutrustning som krävs består i de allra flesta fall av hjälm, skydd för nacke och rygg, samt en flamsäker klädsel.

Åldersgränser

Inom både motorsport och motorshower finns det ofta åldersgränser för förarna. Ofta gäller åldersgränsen 18 år men ibland kan den också vara högre. I många fall behöver föraren nämligen vara äldre för att kunna hantera fordonet på ett korrekt sätt. Inom sporten folkrace finns det dock möjlighet att tävla redan från det att man är 15 år gammal.

Rätt typ av fordon ska finnas

Om man ska tävla i motorsport eller visa upp vad man kan i en motorshow måste man som förare se till att man verkligen har rätt fordon. Ofta är man bättre på att hantera sin egen bil eller motorcykel än vad man är på att hantera andras. Det tar helt enkelt lite tid innan man lär känna sitt fordon. Att låna en annan förares fordon kan göra att man inte vinner loppet, eller så kan det rent av orsaka en olycka.

Viktgränser

Inom de flesta motorsporter och motorshower finns det inga viktgränser. Det betyder att man som förare i stort sett kan väga hur mycket eller lite som helst. De krav som finns är att man ska kunna få på sig säkerhetsutrustning, bälte och liknande. Dessutom behöver man självklart kunna hantera sitt fordon på ett säkert sätt.